Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.

KVK 412.11.689 Amsterdam

Postbank : 40 78 571    IBAN : NL 71 PSTB 0004 0785 71

Postbus 2492  5202 CL  ‘s Hertogenbosch    The  Netherlands

 

Ons adres:

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Fax:  +31 (0)  84 8304217

Info@hungarian-human-rights.eu

 

STOP STAATSRACISME IN EUROPA!

UITBREIDING EUROPESE UNIE IN 2004.

In 2004 breidde de Europese Unie zich uit met tien staten, voor vrede en stabiliteit op het Europese contitent. Deze nieuwe lidstaten hebben bij de uitbreiding afspraken gemaakt, zoals verdragen op economisch vlak en mensenrechten. Slowakije mocht als jongste lidstaat lid worden van de Unie, omdat het beloofd had om zich aan de Europese spelregels te houden. Tot de toetreding en direct na de toetreding werden de regels netjes nageleefd. Na de toetreding worden de gemaakte afspraken m.b.t. mensenrechten met voeten getreden.

FEIT 1-WETTELIJKE DISCRIMINATIE OP GROND VAN RAS.

Slowakije is het enige land in de Europese Unie, dat in 2007 wetgeving heeft aangenomen die mensen op de basis van hun ras als minderwaardig bestempelt (herbevestiging van de Beneš decreten). Nazi-Duitsland en het apartheidsregime in Zuid-Afrika kenden vergelijkbare wetten. Slowakije heeft hiermee het principe van collectieve schuld en het principe van raciale ongelijkheid in de Europese Unie geïntroduceerd. Slowakije is het enige land in de Europese Unie waar een rechter, kan oordelen dat een “Untermensch” geen recht heeft op burgerrechten. ( Voorbeeld: Persoon A is vermoord. Een Slowaakse rechter kan oordelen dat de dader B niet strafbaar is omdat persoon A tot een inferieur ras hoort. )

FEIT 2-DISCRIMINATIE VAN ETNICITEIT DOOR TAALWET 2009.

Slowakije heeft in 2009 een zeer omstreden taalwet aangenomen. Deze taalwet komt erop neer dat het gebruik van andere talen dan het Slowaaks verboden is. Volgens deze wet is bijvoorbeeld een Engelstalige reclametekst verboden. Deze wet wordt echter alleen gebruikt om de autonome Hongaarstalige bevolking te vervolgen en hen in angst te laten leven.

FEIT 3-STERILISEREN EN OPSLUITEN VAN ROMA’S  IN GETTO’S.

Roma vrouwen worden zonder hun toestemming en kennis gesteriliseerd. Recentelijk heeft het gemeentebestuur van Ostrovany een muur om enkele woningen geplaatst waarin Roma wonen.  Roma worden in Slowakije openlijk gediscrimineerd. De Slowaakse regering hitst openlijk op tegen Roma (Jan Slota Partijvoorzitter huidige Slowaakse regeringscoalitie):“We zeggen dat parasieten moeten worden geëlimineerd......deze groep bestaat voor 95 % procent uit zigeuners”.

FEIT 4-OPENLIJK VERHEERLIJKEN VAN NAZI SYMBOLEN.

Premier Fico - niet te verwarren met de oorlogsmisdadiger Tiso -  heeft openlijk bewondering voor nazi groeperingen en openlijke racistische partijen zoals Blood & Honour en de racistische SNS. Bovendien heeft het Slowaakse ministerie van Binnenlandse Zaken openlijk contact met de Slovenská Pospolitosť, de Slowaakse Hitler Jugend die marsen houdt tegen de “ Untermenschen”. Slowakije is in 1939 door de heer Adolf Hitler opgericht. Hoewel het openlijk vereren door bijvoorbeeld straatnamen en standbeelden van de oprichter van de Slowaakse staat internationaal nog te gevoelig ligt voor de Slowaakse regering, worden veroordeelde oorlogsmisdadigers zoals Tiso en Hlinka wel openlijk vereerd.

FEIT 5-RACISTISCHE RECHTSPRAAK EN RACISTISCHE POLITIE.

Voor de onafhankelijkheid van de Slowaakse politie dient er gevreesd te worden. Slachtoffers van haatmisdrijven, worden, als ze überhaupt al de moed hebben om bij de Slowaakse politie aangifte te doen, vaak vernederd en niet serieus genomen. De Slowaakse politie vernedert: “Untermenschen” openlijk. De Slowaakse politie is bovendien geen afspiegeling van de autonome Slowaakse bevolking.

FEIT 6- DIVERSE VEROORDELINGEN VAN SLOWAKIJE.

De Europese instellingen hebben Slowakije aangesproken op hun discriminerende politiek jegens de Hongaren en andere minderheden (Raad van Europa, Europese Commissie, Europees Hof van Mensenrechten) Ook diverse mensenrechtenorganisaties hebben Slowakije fel veroordeeld. In tegenstelling tot de West-Europese democratieën worden deze veroordelingen door de Slowaakse regering simpelweg genegeerd. Ook de Europese moederpartij (PES) van de Smer van Fico heeft de samenwerking met een racistische partij veroordeeld door de SMER een half jaar uit te sluiten. De verhouding van Slowakije met sommige Europese landen is zeer gespannen.

FEIT 7-UITSPRAKEN SLOWAAKSE REGERING.

 

De Voorzitter van de Slowaakse regeringspartij, de heer Jan Slota  heeft gesteld dat: “Hongaren zijn de kanker van de Slowaakse natie en moeten zonder vertraging uit het lichaam van het Slowaakse volk worden gesneden.” Dergelijke uitspraken kunnen in Slowakije zonder maatschappelijke en juridische consequenties gedaan worden. Wat nog erger is dat het niet bij woorden blijft maar dat mensen op basis van hun ras en of etniciteit in Slowakije door de Slowaakse autoriteiten vervolgd worden.

FEIT 8- SLACHTOFFERS STAATSRACISME SLOWAKIJE.

De handelingen van de Slowaakse regering, zoals het ophitsen tegen mensen van een ander ras hebben al hun tol geëist. Zo werd al in 2006 in Nitra de studente Malina Hedwig op straat in elkaar geslagen, puur en alleen omdat ze Hongaars sprak. In 2008 werd een etnische Hongaarse puber - zonder reden - door de Slowaakse politie half dood geslagen. In 2008 zijn er in Tatárszentgyörgy, een dorpje op ongeveer 250 kilometer afstand van de Slowaakse hoofdstad Bratislava, door een laffe - vermoedelijk racistische aanval - zigeuners vermoord. Hoewel de verdachten van deze schanddaden door de politie zijn opgepakt, heeft de Slowaakse regering zich nooit gedistantieerd van uitspraken zoals: “ De beste politiek voor Zigeuners is een lange zweep en een klein erf.” Door zich niet van deze uitspraken te distantiëren en door mensen op te hitsen tegen “Untermenschen” is de Slowaakse regering, in elk geval moreel schuldig aan deze vreselijke daden. Dergelijke uitspraken zijn zonder precedent in de Europese Unie.

VEROORDEEL RACISME, VEROORDEEL SLOWAKIJE!

 

Racisme in een wettelijke en openlijke vorm is door en door verwerpelijk. Dergelijke wetten en handelswijzen zijn ondenkbaar in Nederland en zouden dat ook in de Europese Unie moeten zijn. Door het aannemen van raciale wetten door Slowakije na haar toetreden in 2004 is staatsracisme deel geworden van de Europese Unie. Het veroordelen van staatsracisme is niet alleen de taak van politici, Europese instituten en dat van rechtbanken. Het is in eerste instantie een taak van de Europese burger die eenduidig haar afkeur moet laten blijken en aangeeft dat zij tegen staatsracisme is.

 

Slowakije heeft de Europese Unie eigenlijk bedrogen door nu de spelregels die voor de toetreding “hard” waren vastgelegd nu openlijk ter discussie te stellen of simpelweg te negeren

WAT KUNT U DOEN ?

 

· U kunt bij de vertegenwoordiger van de Slowaakse regering in Nederland protesteren.

 

· Verder kunt u uw leverancier erop aan spreken of een product uit Slowakije komt. Neem geen genoegen met het opschrift “Made in Europe” ! U heeft het recht om te weten of u staatsracisme  steunt.  Ook Slowakije als vakantieland kan voorlopig beter gemeden worden. U doet er goed aan om Slowaakse producten te boycotten.

 

 

· U kunt uw politieke vertegenwoordiger aanspreken op deze absurde gang van zaken. Tevens kunt u of kan uw vereniging haar teleurstelling over het  staatsracisme van Slowakije openbaar maken.

 

 

· U kunt de initiatiefnemer van deze actie ondersteunen met een geldelijke bijdrage (GIRO 4078571).  Deze bijdragen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Middels de button hieronder kunt u ook online doneren.

 

 

 

 

 

 

 

1-Europa na de uitbreiding.

2-Nu ook in Europa.

3-Middeleeuwse Taalwetten.

4-Openlijke rassen segregatie.

5-Fico dankt een lid van Blood en Honour voor zijn diensten.

6-Slachtoffers van haatmisdaden.

7- De racistische SNS maakt deel uit van de Slowaakse regering.

V.l.n.r.: (Slota, Fico en Mečiar

8 – Uitspraken omgezet in daden.

9- De Slowaakse “Hitlerjugend”marcheert en intimideert openlijk.

ONLINE DONEREN